Թեմա՝ Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա

 1. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

Ա.874563   >   785674

Բ. 3766520032   >  476389935

Գ. 10010000 < 100010000

 1. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի փոքր.

Ա. 1111121111   >  1111511111

Բ.9930399  >  9931399

Գ.  67676776   >   67677676

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվերի համեմատման նշաններից մեկը (>, <. = ) այնպես, որ ստացված գրառումը ճիշտ լինի:

Ա. 1032  < 2032

Բ. 1437 = 1437

Գ. 59962 < 123745

 1. Աշակերտը կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում
  Լուծում ՝
  1)6 x 10=60
  2)60+60=120
  Պատ՝. 120 էջ:

Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

 1. Առավելագույնը քանի՞ կարգ կարող է պարունակել դասը:
  Դասը կարող է պարունակել առավելագույնը 3 կարգ:
 2. Որո՞նք են թվերի առաջին հինգ դասերը:
  1,10,100, 1000, 10000
 3. Զբոսաշրջիկները 4 ժ ավտոմեքենայով և 7 ժ գնացքով անցան 640 կմ: Գնացքի արագությունն ինչքա՞ն էր, եթե այն ժամում 5 կմ-ով ավելի էր ավտոմեքենայի արագությունից:
  Պատ ՝. 60 կմ/ժ
 4. Եթե անհայտ թվին 3 ավելացնենք, ստացածը 11 անգամ մեծացնենք, 517 կստացվի: Գտեք անհայտ թիվը:
  Լուծում ՝
  1)517:11=47
  2)47-3=44
  Պատ՝.44
 5. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամը՝ 2, և սկսած երրորդ անդամից՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրի՛ր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:
  1,2,3,5,7

Գտնել արտահայտության արժեքը

1/2+1/2=1

3/4+1/4=1

Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

 1. Թվանշաններով գրեք հետևյալ թվերը

Ա)Վեց հարյուր երկու միլիոն յոթ հազար երեք հարյուր  հիսունութ
602 007358

Բ)Երկու միլիարդ յոթ հարյուր քառասունյոթ”
2000000757

 1. Աշխարհի ամենաբարձր լեռնագագթը՝ Ջոմուլունգման ( Էվերեստը ), ունի ութ հազար ութ հարյուր քառասունութ մետր բարձրություն: Գրե՛ք թիվը թվանշաններով:
  8848 մ
 2. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը.
        72         : 8   = 9
         — ///////////////////////         — ////////////////////////         x
       18     :   6   = 3
        = //////////////////////   = //////////////////////         =
54          : 2         =        27

 

 1. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

 

14, 29, 59, 119,…

Թեմա՝ Կարգեր. Կարգային միավորներ

 1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707=10000 x 1+1000 x 4+100 x 7+1 x 7
125=100 x 1+10 x 2+1 x 5
13047=10000 x 1+1000 x 3+10 x 4+1 x 7
15694=10000 x 1+1000 x 5+100 x 6+10 x 9+1 x 4
671000=100000 x 6+10000+7

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից:
107, 701,710,170
556,655,656:

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը:
55

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:
1)216:2=108
2)108+537=645
Պատ՝. 645

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում:
1)24-4=21
2)25+21=46
3)65-46=19
Պատ՝. 19 կմ

Բնական թվեր

 

1.Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:
Այն թվերը, որոնք օգտագործումեն առարկաները հաշվելիս անվանում են բնական թվեր դրանք են 0,1,2 մինչև անսահմանություն:

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը:
Ամենափոք բնական թիվը 0-է

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի:
Գոյություն ունեն 10 թվանշան:

2. Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ:
Պատ.՝ 27 թվանշան
Պատ.՝ կրկնվում են 1-ից մինչև 8 թվանշանները:

3. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա:
1)1183-183=1000
2)1000:2=500
3)500+183=683
Պատ.՝ 500 շիշ, 683 շիշ:

Ստուգատեսի նախապատրաստություն

Առաջին կանգառ

Պարագիծի հաշվում

Պատկերի պարագիծը հաշվելու համար պետք է  չափել

երկարությունները  և գումարել իրար:

Խնդիր առաջին

Հաշվել՝

Ա)Հաշվեք այն ուղղանկյան

պարագիծը, որի կողմերն են 2սմ և 14սմ:

Բ) Հաշվեք այն

եռանկյան պարագիծը,

որի կողմերն են 5սմ, 8սմ և 13սմ:

Գ)Տրված է

եռանկյան

պարագիծը, որը 18սմ է:Հայտի է, որ