Ամփոփիչ թեստային աշխատանք. քարոլորտ

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:
ա) հարթակներում բ) երկրածալքերում

2. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
ա) նստվածքային բ) բազալտային գ) գրանիտային

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են հրաբուխներ :
2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմական տեսակ’մայրցամաքային  և օվկիանոսային :
3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող :
4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի օջախ  :
5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են բլուրներ:
Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է:
2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:
3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:
4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:
5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ:

Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը առաջադրանքներ

մարդը բնության միակ բնական այսինքն՝ մտածող էակն է:Նա ունի խոսելու և աշխատելու ունակություն:Օրինակ մարդը օգտվում բնության բարիքներից և բուսական աշխարից:Մարդը անմիջականորեն ազդում է բնության վրա:Նրա միջոցով վերացան շատ կենդանիներ և բույսեր:Գոյուցյուն ունեցող բույսերի և կենդանիներ պահպանության համար սեխծվում են պետության կողմից պահպանվող տարացքներ՝ արգելոցներ: