Ավ. Իսահակյան

Բառային աշխատանք

1.Գրի՛ր հետևյալ բառերի հականիշները՝ վիրավոր, մեռնել, քնքուշ, տալ, թանկ, բացել,  երբեք:
վիրավոր-ողջ

մեռնել-ապրել

քնքուշ-կոպիտ

տալ-ընդունել

թանկ-էժան

բացել-փակել

2.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ բոսոր, դալկահար, թանկագին, ծաղրել, նազելի:
բոսոր-մուգ կարմիր, արյան գույնի

դալկահար-գույնը գցած, գունատ

թանկագին-թանկ՝ բարձր գին ունեցող

ծաղրել-ծաղրանքի ենթարկել

նազելի-գեղեցիկ ու քնքուշ
3. Տեքստից դո՛ւրս գրիր քեզ համար հինգ հետաքրքիր բառ և դրանցով կազմիր նախադասություններ:

լուսեղեն ոգին-Նա կարծես լին էր քնքուշ լուսեղեն ոգի:

կյանքը գին չունի-Առանց ծիծաղի կյանքը գին չունի:

ազատ ու վայրի-Նրա ուրախ ցատկը նման էր ազատ ու վայրի գազանի:

ծափեց խնդագին-Լուրը նրան հասնելու պես նա ծափեց խնդագին:

ջըրի երազին-Նրա պապակ շուրթերը տենչում էին ջըրի երազին

Տեքստային աշխատանք՝

 1. Եթե դու լինեիր աղավնու փոխարեն, թևերդ կտայի՞ր աղբյուրի ոգուն:
  Եթե թևերը լինեին իմ կյանքի աղբյուրը ապա դա նման կլիներ կյանքը տալուն:
 2. Ի՞նչն է կյանքում քեզ համար ամենակարևորը:
  Ինձ համար կյանքում ամենակարևորը ինձ շրջապատող մարդկանց առողջ ու երջանիկ տեսնելն է:
 3. Առակը պատմիր աղավնու անունից:
  Ամենակարևորը այս կյանքում դա կյանքն է, որ տրված է յուրաքանչյուրիս և չկա ավելի թանկարժեք բան որ կարող ենք տալ այն փրկելու համար:
 4. Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ խտանում է հեղինակի ասելիքը:
  Վայրի աղավնին` կուրծքը վիրավոր`
  Ընկել էր մենակ աղբյուրի եզրին,
  Ծորում էր շիթ-շիթ արյունը բոսոր,
  Մեռնում էր, աչքը` ջըրի երազին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s