Գործնական քերականություն. տառ և հնչյուն

Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրումարև տասներկու, նաև, ևս,  գզգզել, անորակ, ճանապարհ,  որոգայթ, որոշել, չորս, մոտենալ

 արև-3տ. 4հնչյուն,

տասներկու-8 տառ. 9հնչյուն,

նաև-3տառ 4հնչյուն,

ևս-2տառ 3հնչյուն,

գզգզել-6տառ 9հնչյուն,

անորակ-6տառ 6հնչյուն,

ճանապարհ-8տառ 8հնչյուն,

որոգայթ-7տառ 8հնչյուն,

որոշել-6տառ 7հնչյուն,

չորս-4տառ 4հնչյուն,

մոտենալ-7տառ 7հնչյուն

 

2. Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:

Վ-վարդ

օ-օձ

ղ-ղեկ

կ-կատու

ու-ուխտ

յ-յասաման

զ-զամբյուղ
3.Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր:

ծ-ծաղիկ

ձ-ձուկ

ղ-ղեկավարել

ճ-ճախրել

ջ-ջուր

փ-փիղ

ը-ըղձալի
4.
Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

ղ և խ-խաղալիք,բողկ,

ճևղ-ճնճղուկ,

ծ և ղ-ծաղրածու,

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s