Գործնական քերականություն

23.Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է թե քանի հնչյուն կա):
Արմատ-ա, ր ,մ, ա, տ (5),
երերալ-յ, է, ր, ե, ր ,ա ,լ,(7)
երազ-յ, է, ր, ա, զ,(5)
որոտ-վ, ո, ր, ո, տ,(5)
տերև-տ, ե, ր, ե, վ,(5)
որոշում-վ, ո, ր, ո, շ, ու, մ,(7)
երևելի-յ, ե, ր, ե, վ, ե, լ, ի,:(8)

24.Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի ՛տառ, քանի՛ հնչյուն կա:
Երիտասարդ-9 տառ, 10 հնչյուն,
ոլոռ-4 տառ, 5 հնչյուն,
ողնաշար-7 տառ, 8 հնչյուն,
հրշեջ-5 տառ 5 հնչյուն,
գրքույկ-6 տառ, 6 հնչյուն
բարև-4 տառ,5 հնչյուն
կարևոր-6 տառ, 7 հնչյուն,
բաճկոն-6 տառ  6 հնչյուն
ոտք-3 տառ,4 հչյուն
երամ-4 տառ, 5 հնչյուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s