Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

 1. Առավելագույնը քանի՞ կարգ կարող է պարունակել դասը:
  Դասը կարող է պարունակել առավելագույնը 3 կարգ:
 2. Որո՞նք են թվերի առաջին հինգ դասերը:
  1,10,100, 1000, 10000
 3. Զբոսաշրջիկները 4 ժ ավտոմեքենայով և 7 ժ գնացքով անցան 640 կմ: Գնացքի արագությունն ինչքա՞ն էր, եթե այն ժամում 5 կմ-ով ավելի էր ավտոմեքենայի արագությունից:
  Պատ ՝. 60 կմ/ժ
 4. Եթե անհայտ թվին 3 ավելացնենք, ստացածը 11 անգամ մեծացնենք, 517 կստացվի: Գտեք անհայտ թիվը:
  Լուծում ՝
  1)517:11=47
  2)47-3=44
  Պատ՝.44
 5. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամը՝ 2, և սկսած երրորդ անդամից՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրի՛ր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:
  1,2,3,5,7

Գտնել արտահայտության արժեքը

1/2+1/2=1

3/4+1/4=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s