Գործնական քերականություն

  1. Հետևյալ հնչյուններից բառեր կազմեցեք:

Ձ, ն, յ, ու / ր, գ, ի, ք/ ր, տ, ու, ց/ մ, ր, յ, ա/ ու, ր, յ, ք/ ա, լ, ր /    դ, ա, մ, ր/ ր, ու, ջ/ գ, կ, ի, ծ:
Օրինակ՝ ձ, ն, յ, ու- ձյուն

Ձյուն,գիրք,գույք,ուրց,ձիգ,ձայն,քույր,ձու,ծույլ,ջուր,քրտինք,մուգ,տաք,մրրիկ,քուն,մարդ,մուկ,կծիկ,կարագ,ձագար,կում,կտուց,միրգ,մայր,դրամ,գիծ,քայլ,լուրջ,քամի,ջրագիծ:

  1. Հետևյալ հնչյուններից տարբեր դասավորություններով կազմեք տարբեր բառեր (կարելի է նաև մեկ հնչյունը երկու անգամ գործածել):

Մ, ա, դ, ր/ ա, կ, խ/ ն, շ, ու/ հ, մ, ա/ ա, ս,  թ/ ռ, տ, ա:
Օրինակ՝ ռ, տ, ա- տառ, առատ

Մ,ա,դ,ր,-մարդ,դրամ

ա,կ,խ,-խակ,կախ

ն,շ,ու,-շուն,նուշ

հ,մ,ա,-մահ,համ

ա, ս,  թ-թաս,սաթ

ռ,տ,ա,-տառ,առատ:

3.Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն:

Կակաչ, կաթ, խիտ,  վարկ, հաց, ծածկ:

Կարկաչ,կարթ,խիստ,հարց,վարակ,ծածուկ:

Կրկնողություն՝ Դասավորի՛ր բառերն ըստ այբուբենի հաջորդականության:

Խմորեղեն, րոպե, ալարկոտ, հրաժեշտ, նժույգ, գնդացիր, ստախոս, բազե:

ալարկոտ,բազե,գնդացիր,խմորեղեն,հրաժեշտ,նժույգ,ստախոս,րոպե:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s