Մի գիշեր անտառում

  1. Այբբենական կարգով դասավորիր պատմվածքի առաջին նախադասության բառերը:

Մեր կողմերում օգոստոսը մոռի ամենալավ ժամանակն է։

Ամենալավ  է, ժամանակն կողմերում մեր մոռի օգոստոսն:

2. Պատմվածքից դուրս գրիր անծանոթ բառերն ու բացատրիր:

Հաղարջ-հատապտուղ,
բեզարած-հոգնած,
եռանդ-որևէ բան անելու ներքին բուռն ձգտում, ավյուն,

3.Բացատրիր պատմվածքի մեջ ընդգծված բառերը:

Արևածագ-արևի ծագելու ժամանակը,
պախրա-եղնիկ, եղջերու,
սրտապնդտվեց-վախը կորցնել,
սրտապատառ-վախեցած,
մոռուտ-մորուտ,
ծվատել-ճանկռոտել,
երկյուղալի-վախենալի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s