Թե ինչպես գրվեց առաջին նամակը

  1. Առաջին մասը բաժանիր հատվածների և վերնագրիր յուրաքանչյուր հատվածը:

Անհաջող որս
Ծանոթություն
Նամակի բացատրությունը

2.Այդ հատվածներից, որը քեզ ամենաշատն է դուր եկել, գրավոր փոխադրիր:

Ինձ դուր եկավ այն հատվածը, որտեղ Թաֆֆին նկարում ու բացատրում էր իր նկարը: Նա նկարեց հայրիկին՝ ձուկ որսալիս: Հետո հայրիկի նիզակը, որը նկարում միամիտ խրեց հայրիկի մեջքին: Հետո նկարեց իրեն, բայց մազերը բիզ-բիզ ստացվեցին: Հետո էլ օտարականին նկարեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s