Բնական թվեր

 

1.Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:
Այն թվերը, որոնք օգտագործումեն առարկաները հաշվելիս անվանում են բնական թվեր դրանք են 0,1,2 մինչև անսահմանություն:

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը:
Ամենափոք բնական թիվը 0-է

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի:
Գոյություն ունեն 10 թվանշան:

2. Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ:
Պատ.՝ 27 թվանշան
Պատ.՝ կրկնվում են 1-ից մինչև 8 թվանշանները:

3. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա:
1)1183-183=1000
2)1000:2=500
3)500+183=683
Պատ.՝ 500 շիշ, 683 շիշ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s