Թեստային աշխատանք

Երրկրորդ մասը

1.Տեքստի բառերից չորսում բաց թողած տառի փոխարեն  գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը կարմիր գույնով:
Անգամ, մարդկանց, արգելում:

2.Տրված նախադասության ենթական ներկի՛ր կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝ մանուշակագույն:

Թոմը ողջունեց ռոմանտիկ թափառաշրջիկին:

3.Տրված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան, դի՛ր բաց թողնված կետադրական նշանը:

Միայն մի ուսակապ էր պահում շալվարը որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։
Միայն մի ուսակապ էր պահում շալվարը, որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։

4.Ո՞ր բառն է տարեց  բառի հոմանիշը: Ճիշտ տարբերակն ընդգծի՛ր:

ա. Տարօրինակ
բ. Տարրական
գ. Փոքր
դ. ծեր

5.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության:

ա. ծոպավոր-պարզ
բ. կոշիկ-պարզ
գ. թանկագին-բարդ
դ. մաքրություն- ածանցավոր

6.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է , թե այն ինչ խոսքի մաս է: Սխալ տարբերակն ընդգծի՛ր:

Ա. գլխարկ-գոյական
Բ. երկուս-թվական
Գ. չէին ծալվում-բայ
Դ. կտոր-ածական

  1. Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրի՛ր բաց թողած տեղերում:

Թոմը երազում էր  Հեքլբերի Ֆիննի պես զբոսնել ամբողջ օրը, դասի չգնալ և զբաղվել նրա սիրած գործով: (երազել, նա )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s