Թեստային աշխատանք

Առաջին մասը
1.Տեքստում գտի՛ր Հեքլբերի Ֆիննին նկարագրող տողերը և շեղատառ դարձրո՛ւ:
Հեքլբերին միշտ հագնում էր տարեց մար-կանց հնացած հագուստները, որոնք սովորաբար լինում էին պատառոտված և ծածկված տարբեր գույնի բծերով։ Նրա գլխարկը մի մեծ ճմրթված բան էր, որի ծայրից պոկվել, կախ էր ընկել մի մեծ կտոր։

2.Բոլոր երեխաների մայրերն ինչո՞ւ էին ամբողջ սրտով ատումՀեքլբերի Ֆիննին:

ա. Ֆիննը գիտեր գորտնուկի բուժման մեթոդները:
բ. Հեքլբերի Ֆիննը սիրում էր խաղալ սատկած կատուներով:
գ. Նա ծույլ, սանձարձակ, գռեհիկ և վատ տղա էր:
դ. Ֆիննի  շալվարի ծոպավոր ծայրերը քարշ էին գալիս ցեխի մեջ:

3.Սատկած կատուն Ֆիննին ինչո՞ւ էր անհրաժեշտ:

ա. Թոմի նախանձը շարժելու համար:
բ. Գորտնուկը բուժելու համար:
գ. Ֆիննը սովորություն ուներ խաղալ սատկած կատվով:
դ.  Ֆիննը պատրաստվում էր այն վաճառել:

4.Ի՞նչ վերաբերմունք ուներ Թոմը Հեքլբերի Ֆիննի նկատմամբՊատասխանը մուտքագրի՛ր:
Թոմը նախանձում էր Հեքլբերի Ֆիննին:

 5.Տեքստից գտի՛ր  և այստեղ պատճենի՛ր այն հատվածըորտեղ պատմվում էթե ինչպես են սատկած կատվով բուժումգորտնուկը:
Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։ Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը, բայց դու նրանց չես տեսնի․կարող ես լսել քամու նման մի ձայն, կամ գուցե նրանց խոսելը, երբ այդ մարդուն տանելիս լինեն։ Քո կատվին դրանց ետևից ուղարկել և կասես․սատանան հետևում է դիակին, կատուն հետևում է սատանային, գորտնուկը հետևում է կատվին, դուք այլևս ինձ պետք չեք։ Դա կոչնչացնի որևէ գորտնուկ։

6.Ուշադիր կարդա երկխոսությունը և գրի՛րթե բացի սատկածկատվից էլ ինչո՞վ կարելի էր բուժել գորտնուկը:
հոտած ջրով:

7.Որտե՞ղ էր քնում Հեքլբերը ցուրտ օրերին:
ա. Եկեղեցու բակում:
բ. Դատարկ տակառներում:
գ. Որևէ տան բակում:
դ. Որտեղ պատահի:

8.Տեքստում մգեցված չորս բայերը ուղիղ ձևով ենհամապատասխանեցրո՛ւ նախադասությանը:
նախանձել-նախանձում էր
քնել-քնում էր
ողջունել-ողջունեց:

9.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկ հարցական նախադասություն:
Այդ ի՞նչ է ձեռքիդ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s