Մայրենի

1.Ըստ կազմության՝ խմբավորիր տրված բառերը՝ գրադարան, ամառային, վերգետնյա, հուշանվեր, ակնոց, կարիճ, արկղ, տարեկան, ամսական, ձեռագիր, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային, ձկնորս, վախկոտ, ժողով, տնային, ամառանոց, անվաչմուշկ, դահուկավազք, բարձր, կառապան, որսորդ, պատուհան:

Պարզ բառեր —կարիճ, արկղ, ժողով, բարձր,

Ածանցավոր—ամառային, ակնոց, տարեկան, ամսական, վախկոտ, տնային, ամառանոց, որսորդ,

Բարդ բառեր —գրադարան, ձեռագիր, , ձկնորս, անվաչմուշկ, կառապան, պատուհան:

Բարդ ածանցավոր բառեր-երգետնյա, հնչունաբանական, դահուկավազք,

2.Գրի՛ր 5-ական պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր:

Պարզ բառեր-փիղ, տուն, մատ, նուռ, աղբ:

Ածանցավոր բառեր-ածանցավոր, ակնոց, աղբանոց, մատիկ, բալիկ:

Բարդ բառեր-արևածաղիկ, ավտոմեքենա, հովտաշուշան, ծաղկաման, մրգաման:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s