Առաջադրանք մայրենիից

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան-անհրապույր,անհանգիստ,անդուր,անհոգ,անօգուտ,անտեր,անտուն
վեր-վերնագիր,վերադարձ,վերանորոգում,
գեր-գերագույն,գերշահույթ,գերբնական,գերակայուն
ընդ-ընդհանուր,ընդհանրապես,ընդհատակ,ընդամեն

5.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:

Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Ածանց-գրքային,անգլուխ, մսոտ, քաղաքային, յուղոտ, անբախտ, գլխավոր, անմարմին

վերջավորություն ունեցող բառեր-գրքից, մեքենայով, քաղաքից, մսից, գլխով, մարմնին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s