Առաջադրանք մայրենիից

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ ձյուն, հեքիաթ, թիվ, բժիշկ:

ձյուն-ձյունիկ,հեքիաթ-հեքիաթային,թիվ-թվական,բժիշկ-բժշկական:

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող-մրոտ
Յուղ ունեցող-յուղոտ
Ժանգ ունեցող-ժանգոտ
Փուշ ունեցող-փշոտ
Ցեխ ունեցող-ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

-ական-տնական,գյուղական,մշտական
-արան-բառարան-տնկարան-գրադարան
-ավոր-կեղծավոր-գրավոր-հազարավոր
-անոց-խոզանոց-անձրևանոց-հազարանոց
-իկ-ճուտիկ-հավիկ-բադիկ
-ակ-տնակ-լողակ-գնդակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s