Տնային առաջադրանք մայրենից 04.03.2019

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւ: Արմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

անամոթ-ան+ամոթ

ամպոտ-մպա+ոտ

քարոտ-քար+ոտ

օդային-օդ+ային

դժգոհ-դժ+գոհ

հեռավոր-հեռու+ավոր

բարություն-բարի+ություն

գրավոր-գիր+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

տհաճ-տ+հաճելի

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային-ամառ
ջերմություն, ջերմանավ-ջերմ
նավահանգիստ, նավավար-նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար-վարել
հազարավոր, հազարամյակ-հազար

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s