1.Բնության մասին գիտելիքները անհրաժեշտ են, որպեսզի

ա) մարդիկ խելամտորեն օգտվեն բնության բարիքներից

բ) մարդիկ պահպանեն ու հարստացնեն բնությունը,

գ) բնությունից օգտվեն նաև հետագա սերունդները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Երկրագնդի ամենամեծ մայրցամաքն է՝

ա) Ավստրալիան

բ) Եվրասիան

գ) Աֆրիկան.

  1. երկրագնդի ամենամեծ օվկիանոսն է՝

ա) Ատլանտյանը, բ) Հնդկականը, գ) Խաղաղը:

  1. Ցամաքի համեմատաբար փոքր մասերը, որոնք բոլոր կողմեր շրջապատված են ջրով, կոչվում են՝

ա) հարթավայրեր, բ) բլուրներ, գ) կղզիներ:

  1. Մեր շրջապատում օդի գոյությունը չենք զգում, որովհետև այն՝

ա) անգույն է, բ) անհոտ է, գ) թափանցիկ է:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Դեպի մթնոլորտ թթվածին արտազատում են՝

ա) կենդանիները, բ) բույսերը,

գ) գործարանները և ֆաբրիկաները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Քամին առաջանում է՝

ա) օդի հորիզոնական տեղաշարժից, բ) ծառի ճյուղերի շարժումից, գ) շոգ եղանակից:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Օդը՝

ա) տարբեր գազերի խառնուրդ է, բ) հեղուկ մարմին է, գ) պինդ մարմին Է:

  1. Բնության մեջ ջուրը գտնվում Է՝

ա) հեղուկ վիճակում,

բ) պինդ վիճակում,

գ) գազային վիճակում:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են

10. Գետնի տակից դուրս հորդող ջրերն անվանում են՝

ա) ակունք, բ) աղբյուր, գ) գետակ:

11. Նշվածներից օվկիանոսի մաս է

ա) ծովը,

բ) Լիճը,

գ) ճահիճը:

12. Ի՞նչ է հողը՝

ա) ապար,

բ) քայքայված ապար,

գ) քայքայված ապարի և հումուսի խառնուրդ:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

13. Ի՞նչ է հումուսը՝

ա) քայքայված ապար,

բ) մահացած բույսերի ն. կենդանիների մնացորդ,

գ) օգտակար հանածո:

14. Տուֆը, մարմարը, բազալտը’

ա) վառելիք են, բ) մետաղներ են, գ) շինանյութեր են

15. Բույսերին աճելու համար անհրաժեշտ Է`

ա) օդ,

բ) ջուր,

գ) Արեգակի լույս և ջերմություն,

դ) նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s