Առաջադրանքներ

  1. Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:
    Ընկեր-դասընկեր,ընկերուհի,
    ընթերցել-ընթերցարան, ընթերցող,
    ընթանալ-արագընթաց, դանդաընթաց,
    ընտրել-ընտրություն,ընտրական,
  2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը՝

Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքնըստինքյան, կոր-նթարդ, մթընկա, հատընտիր, գույն-զգույն, ան-ստորագիր, հետզ-հետե, ակընդետ, խոչնդոտ, անընդմեջ, ակ-նթարթ, մակընթացություն, մթ-նշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s