Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը առաջադրանքներ

մարդը բնության միակ բնական այսինքն՝ մտածող էակն է:Նա ունի խոսելու և աշխատելու ունակություն:Օրինակ մարդը օգտվում բնության բարիքներից և բուսական աշխարից:Մարդը անմիջականորեն ազդում է բնության վրա:Նրա միջոցով վերացան շատ կենդանիներ և բույսեր:Գոյուցյուն ունեցող բույսերի և կենդանիներ պահպանության համար սեխծվում են պետության կողմից պահպանվող տարացքներ՝ արգելոցներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s