Բառարան

Աղվես

հարցմունք անել-հարցնել

խորոզ-աքաղաղ

ագի-պոչ

մտիկ տալ-նայել

Անբան Հուռին

անբան-ծույլ

պարապ սարապ-անգործ

լիդր-զագվածի չափման միավոր

խճճել-խառնել

հուրի-գեղեցկուհի

գովասանք-գովել

ականջն ընկնել-լսել

գլխապատառ-լեղապատառ

կրել-շալակով բերել

ածել-լցնել

աչքով ընկնել-տեսնել

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s