Ծակ ձեռնոցը

Կար-չկար մի ծակ ձեռնոց կար: Այդ ծակ ձեռնոցն  ապրում էր ծակ տան մեջ:Մի անգամ ծակ ձեռնոցը տնից դուրս եկավ, որ գնա իր պարի համերգին, բայց, նա շոր չուներ: Մի աղջիկ եկավ ու շորեր տվեց ծակ ձեռնոցին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s