Ձմռան արկածները Adventures of the winter

Լինում է, չի լինում մի ձմեռ։ Ձմեռը աղջիկ է, նա ունի երեք եղբայր, նրանք շատ են վիճում և շատ տարբերվում են իրարից: Երբ ձմեռը գալիս է, ցուրտ է, երբ եղբայրներից մեկն է գալիս՝ և՛ ցուրտ է, և՛ շոգ, երբ մյուս եղբայրն է գալիս, շատ շոգ է, դրա համար էլ շատ են վիճում։ Բոլոր երեխաները շատ են սիրում ձմեռը նրա համար, որ ձյուն է գալիս, և բազմաթիվ տոներ են լինում: Ես այդ երեխաներից մեկն եմ, ես էլ սիրում եմ ձմեռը շա՜տ-շա՜տ։

Once upon a time there is winter.Winter is a girl she has three brother they always quarreled and are very different from each other. When winter is coming it is cold, when the other brother is coming it is also cold and hot , when the next brother is coming it is too hot that’s why they often quarreled.All children like winter for there is snow and there are many celebrations. Ione of this children Ialso like winter very much.

 

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը ամենագեղեցիկ տոներից է, որովհետև դա այն ժամանակն է, երբ բոլորը հավաքվում են և միասին անցկացնում հաճելի ժամանակ:Գեղեցիկ է նաև երբ բոլորը հավաքվում են տոնի խորհրդանիշ եղևնու շուրջ, երգում, պարում, միմյանց նվիրում նվերներ:Պատրաստվում են զանազան համեղ ուտեստներ, բոլորը գնում են հյուր կամ հյուր ընդունում, ոմանք գնում են երկրից դուրս այսպես կազմակերպում իրենց հանգիստը:Մի խոսքով սա տարվա ամենա-ամենա տոներից է:

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք. քարոլորտ

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:
ա) հարթակներում բ) երկրածալքերում

2. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
ա) նստվածքային բ) բազալտային գ) գրանիտային

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են հրաբուխներ :
2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմական տեսակ’մայրցամաքային  և օվկիանոսային :
3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող :
4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի օջախ  :
5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են բլուրներ:
Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է:
2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:
3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:
4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:
5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ:

Ավ. Իսահակյան

Բառային աշխատանք

1.Գրի՛ր հետևյալ բառերի հականիշները՝ վիրավոր, մեռնել, քնքուշ, տալ, թանկ, բացել,  երբեք:
վիրավոր-ողջ

մեռնել-ապրել

քնքուշ-կոպիտ

տալ-ընդունել

թանկ-էժան

բացել-փակել

2.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ բոսոր, դալկահար, թանկագին, ծաղրել, նազելի:
բոսոր-մուգ կարմիր, արյան գույնի

դալկահար-գույնը գցած, գունատ

թանկագին-թանկ՝ բարձր գին ունեցող

ծաղրել-ծաղրանքի ենթարկել

նազելի-գեղեցիկ ու քնքուշ
3. Տեքստից դո՛ւրս գրիր քեզ համար հինգ հետաքրքիր բառ և դրանցով կազմիր նախադասություններ:

լուսեղեն ոգին-Նա կարծես լին էր քնքուշ լուսեղեն ոգի:

կյանքը գին չունի-Առանց ծիծաղի կյանքը գին չունի:

ազատ ու վայրի-Նրա ուրախ ցատկը նման էր ազատ ու վայրի գազանի:

ծափեց խնդագին-Լուրը նրան հասնելու պես նա ծափեց խնդագին:

ջըրի երազին-Նրա պապակ շուրթերը տենչում էին ջըրի երազին

Տեքստային աշխատանք՝

 1. Եթե դու լինեիր աղավնու փոխարեն, թևերդ կտայի՞ր աղբյուրի ոգուն:
  Եթե թևերը լինեին իմ կյանքի աղբյուրը ապա դա նման կլիներ կյանքը տալուն:
 2. Ի՞նչն է կյանքում քեզ համար ամենակարևորը:
  Ինձ համար կյանքում ամենակարևորը ինձ շրջապատող մարդկանց առողջ ու երջանիկ տեսնելն է:
 3. Առակը պատմիր աղավնու անունից:
  Ամենակարևորը այս կյանքում դա կյանքն է, որ տրված է յուրաքանչյուրիս և չկա ավելի թանկարժեք բան որ կարող ենք տալ այն փրկելու համար:
 4. Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ խտանում է հեղինակի ասելիքը:
  Վայրի աղավնին` կուրծքը վիրավոր`
  Ընկել էր մենակ աղբյուրի եզրին,
  Ծորում էր շիթ-շիթ արյունը բոսոր,
  Մեռնում էր, աչքը` ջըրի երազին:

Դարձվածքներ

Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալիս:

աչքով ընկավ-տեսավ

սիրտը դող ընկած-վախեցած

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը սովորական բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ, պայման կապել, քիթը կախել, բերանը բաց մնալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը-հետաքրքրվել

մատը կծել-փոշմանել

մատից փուշ հանել-օգնել

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի լռիր, բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել:/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ սիրտը դող ընկավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել:

Մի մատ երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Ձեռ ու ոտից ընկած մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-նեղ վիճակից անվնաս փրկվել, սիրտ տալ-հույս տալ, գլուխը կորցնել-խելքը թռցնել,հալից ընկնել-ուժասպառ լինել, սիրտը վկայել-կանխագուշակել, սիրտ անել-համարձակվել:

Тест-разминка (Дополнительная работа)

 1. Некоторые буквы уже открыты. Остальное напишите вы. Разгадайте и запишите пословицу о зиме.

Год кончается, а зима начинается.

Отгадай загадки

 • 1 .У неё во рту пила, под водой она жила.
  Всех пугала, всех глотала, а теперь в котёл попала.
  щука
 • 2. Они живут на крыше,
  Их очень любят кошки.
  птицы
 • 3. Дикая роза с ярко-красными ягодами.
  шиповник
 • 4.  Стучит, стучит весь день,
  Никого не боится.
  Считает он весь век,
  Но не человек
  часы
 • 5. Посуда с длинным носом и с круглым хвостом.
  чайник
 1. Замените одним словом .

1.Животное с очень длинной шеей.   —жираф
2.60 минут.   —час
3.Густой частый лес. —роща
4.Хищная рыба с острыми зубами.-акула
5.Из чего делают тяжёлые сковородки?-чугун
6.Животные, которые носят еду на спине.-еж

4. Замени одним словом из 4 букв:

Приятель —друг

Противник —враг
Солдат —воин

Работа —дело

Шагать —идти

Слова для справок:  враг, дело, друг, идти, воин.

5. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.

Воск, лес, гол, щит, лист, роза, корона, горка.

6. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

 • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
 • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
 • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
 • Надпись, надрез, надежда, надрубка.