Руский

Йоллупукки (Финляндия)

Финский Санта-Клаус Йоулупукки
 Санта-Клаус Йоулупукки

У Йоллупукки длинные волосы, он носит высокую конусообразную шапку и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках и накидках с белым мехом. Избушка Йоллупукки стоит на горе. В ней живут его жена Муори и гномы. Финский дед мороз носит куртку из козлиной шкуры с кожаным поясом и красный колпак.

Ձմեռ պապը Ջուլու Պուկկին
Yollupukki- ն երկար մազերով ունի, նա բարձր կոն ոճի եւ կարմիր հագուստ է հագնում: Նա շրջապատված է թզուկներով, սպիտակ մորթով ծածկված գլխարկներով եւ ծածկոցներով: Hut Yollupukki կանգնած է լեռան վրա: Այնտեղ ապրում է իր կնոջը Մորի եւ թզուկները: Ֆինլանդական Ձմեռ պապը հագնում է այծի բաճկոնը կաշվե գոտիով եւ կարմիր գլխարկով:

 

Advertisements

English

I open the door.

Did I open the?

I didn’t open the door.

I opened the door.

She see a cat.

Did she see a cat?

She saw a cat.

He drinks water.

Did he drinks water?

He didn’t drinks water.

He drank water.

They have shower.

Did they have shower?

They didn’t have shower.

Ann goes to school.

Did Ann goes to school.

Ann didn’t goes to school.

Ann goas to school.

Մաթեմատիկա

Վարժ400

vll=7                                               բ)Vlll=8

xxxv=35                                         xxlv=24

lxxxlv=84                                     lxxxiv=84

cl=150                                           Cxl=140

clx=160                                       CLXl=161

Dv=600                                       DXC=590

CD=400                                        Mcd=1400

Cxvll=117                                   Cxlx=159

MD=1500

վարժ418

1 5 10 50 100 500 1000

l   V   X   L    C    D     M

6=Vl

37=XXXVll

92=LXXXXll

320=CCC

800=DCCC

2500=MMP

խնդիր

Արամը-8 տոմս                                     Լուծում

Հայկ-9 տոմս                                        1) 8+9+11=28

Կարեն-11 տոմս                                  2) 28:4=7

Աշոտ-0 տոմս                                    3) 1400 : 7=200

1 տոմս-200դրամ

Արամը-200

Հայկ-400

Կարենը-800

վարժ421

136-16

:2

+21

 

 

 

Մայրենի լեզու

1.Կարդա առակըլրացրու բաց թողած տառերը:
Առակ
Առյուծը շատ էր ծերացել, այլևս չէր կարողանում որս անել և երկար մտածելուց հետո որոշեց  խորամանկել։ Նա մտավ մի մութ քարայր, շատ ծանր հիվանդ ձևացավ և ծանր ու մեծ պառկեց։ Խեղճ, միամիտ գազաններն այցելում էին, իսկ նա տեղնուտեղը մի ցատկով բռնում էր նրանց և ագահաբար խժռում։ Վերջապես խորամանկ ու խելացի աղվեսը երկար մտածելուց հետո գլխի ընկավ առյուծի խորամանկությունը, առանց վախենալու գնաց, կանգնեց քարայրից բավականին հեռու և քաղցր ձայնով հետաքրքրվեց, թե ինչպե՞ս է վեհափառ առյուծը։ Սոված և ուժասպառ առյուծը ուրախացած հարցրեց, թե ինչո՛ւ աղվեսը ներս չի մտնում։ Աղվեսն ասաց.
-Ես կմտնեի, եթե չտեսնեի, որ հետքերը մտնում են քարայր, բայց քարայրից դուրս չեն գալիս։

 1. Վերնագրիր առակը:
  ՈԻժասպառ առյուծը
  3. Ո՞րն էր առակի ասելիքըի՞նչ հասկացար:                                                                Առակի ասալիքը այներ, որ ուշադիր պետք է  լինել:                                                               
  4.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝

քարայր-քարանձավ
մտածել-միտք
ագահ-աչքածակ
5. Բացատրիր հետևյալ բառերը՝

ուժասպառ-Ուժը սպառված, ուժաբեկ, ուժաթափ:
ագահաբար-Ագահությամբ:

6.Գրիր մեկ բառով:

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր
դարպասը պահող- դարպասպահ
ժամանակը ցույց տվողժ-ժամացույց
ջրի աման-ջրաման
գաղտնիք պահող-գախնապահ
նավ վարող-նավավար
ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ
արագ վազող-արագավազ
ամենից մեծ- ամենամծ
պոչ չունեցող-անպոչ
անուշ համ ունեցող – համեղ
կին բժիշկ-բուժքույր
բալի ծառ-բալենի

Հայկական ապարներ

Միլոնիտ (հուն․՝երկանաքար), ճմլված, փշրված ապար, առաջանում է խզումնային խախտումների, հատկապես վրաշարժերի և վերնետվածքների զոնաներում։ Կատակլիզիտից տարբերվում է մանրատվածության աստիճանով և զուգահեռ տեքստուրաների գարգացմամբ։ Միլոնիտները հիմնականում կապված են խոշոր ռեգիոնալ խախտումների գոտիների հետ (ՈւրալՏյան ՇանԿովկասԱլթայ և այլն)։ Սովորաբար ձգվում են տասնյակ կիլոմետրեր և ունեն մի քանի հարյուր մետր լայնություն։

Ապարերկրակեղևը կազմող մեկ կամ մի քանի միներալներից կազմված բնական զանգվածներ։ Ապարները ըստ ծագման դասակարգվում են երեք տեսակի՝ մագմայական (հրաբխային), նստվածքային, փոխակերպային (մետամորֆային)։ Հրաբխային և մետամորֆային ապարները կազմում են երկրակեղևի 90%–ը, իսկ մնացած 10%–ը բաժին է ընկնում նստվածքային ապարներին։ Եզրույթն առաջին անգամ օգտագործել է ռուս գիտնական Սևերգինը 1798 թ-ին։

Սկառն, (շվեդ.՝ skarn՝ բառացի՝ ցեխ, թափոն), միներալատեղակալված ապար՝ կազմված կրամագնեզիումաերկաթախառն սիլիկատներից և ալյումասիլիկատներից։

Dike diabase AZ.jpg

Դոլերիտ (հուն․՝ δολερώς՝ խաբուսիկ), հրաբխային ապարբազալտի տեսակ։ Կառուցվածքը բյուրեղային է՝ հրաբխային ապակու առկայությամբ։ Առաջանում է բազալտային հալոցքի դանդաղ սառչելուց՝ խոշոր լավային հոսքերի կենտրոնական մասերում կամ երակներում։ Օգտագործվում է շինարարությանմեջ։

Русский

Вопросы и задания:

1. Почему каждый видел и чувствовал снег по-разному?

Потому что каждый имеет разный характер.

2. А по-вашему, ребята, какой снег?

По-моему снег холодный и легкий.

3. Добавьте свои определения о зиме.
Вам помогут следующие слова:
золотой, голубой, тяжёлый, серебряный, синий, холодный, тёплый, лёгкий, чистый, вечерний, белый, старый, алый.

По-моему зима холодная  белая и легкая. Мой любимый праздник Новый Год, потому что я люблю наряжать елку синими, золотистыми, серебряными, белыми, алыми шарами.

 • Найдите в тексте слова, которые отвечают на вопросы кто? что?

Кто-птички, утка, зайчик.

Что-снег, луна, небо, ветер, елки, заря, утро, деревья, крыло, сугроб, ветки, снежинки.

 • Составьте словосочетания с этими словами.

Веселые птички, белая утка, трусливые зайчики

легкий снег, желтая луна, голубое небо, свистящий ветер, алая елка, вечерняя заря, солнечное утро, осенние деревья, черное крыло, белый сугроб, коричневые ветки, прозрачные снежинки.

 • Найдите в тексте слова, которые отвечают на вопрос какой?

какой-белый, холодный, теплый, синий, легкий, серебряный, алый, золотой, голубой, тяжелый.

Прочитайте стихотворение  «Почему снег не цветной, а белый?» (наберите в блоге)

Снег кружится над землёй —
Тихий и несмелый.
— Почему он не цветной?
Почему он белый?
-Среди холода и льда
снег не расцветает,
Расцветает он, когда
Солнце припекает.
Вот когда весна придёт,
Грянет соловьями,
Он повсюду расцветёт

А вы  как думаете, почему снег не цветной, а белый?

Потому что Дед Мороз любит белый цвет.

Մաթեմատիկա

06.12.2018

Վարժ 409

ա)x:8=3226                      18=2160:x

3226 x 8=25808               2160:18=120

բ)1736:x=14                    1220=x:5

1736:14=124                   1220 x 5=6100

Վարժ 413

ա) Տրված է P a d c b=288

AC+14=c d

AC, Cd=?

Լուծում՝

1)288:4=72

2)(72+14) x 2=172

3)288-172=116

4)116:2=58

Մայրենի լեզու

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը:

Հանկարծ  հանդիպակաց  ժայռի տակից մի ամեհի վարազ դուրս թռավ և չոր մացառներն ու դալար թփուտները ջարդուխուրդ անելով՝ խոյացավ դեպի արջը: Երբ արջը տեսավ վարազին, ուզեց փախչել, բայց երկյուղն այնքան մեծ էր, որ սայթաքեց ու թրմփաց գետնին: Կատաղած վարազը ակնթարթորեն հարցակվեց ու պատառոտեց ախոյանին: Վարազը վրեժ էր լուծում իր ձագուկների համար:

2.Մանկիկ, մայր, մանկություն, զավակ, որդի, գագաթ, առյուծ բառերը
գրիր համապատասխան շարքերում:

Ո՞վ-մանկիկ, մայր, զավակ,որդի,
Ի՞նչ-մանկություն,գագաթ, առյուծ

3.Հիշիր ասացվածքներն ու ավարտիր միտքը:

Թրի կտրածը կլավանա,լեզվի կտրածը չի լավանա
Ասա՝ ով է ընկերդ, Ասեմ ով ես դու
Լավ է մարդու աչքը դուրս գա, քան անունը

4.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր:

սալոր, գիր, տուն, բարի, տանձ,
օրինակ՝ սալոր-սալորենի

սալորենի, անգիր,անտուն, բարիք, տանձենի

5.Գրիր տրված բառերի հականիշները:

բարի, շատախոս, տխուր, բարձր, ստորոտ, ազնիվ

բարի-չար շատախոս-քչախոս  տխուր-ուրախ բարձր-ցածր ստորոտ-բարձունք ազնիվ-կարդախ

6.Ավարտիր նախադաությունները:

Ամեն ինչ հրաշալի կլիներ, եթե չլիներ չարնու կեղցիքը
Վաղը հնկերներով կգնանք անտառ, որպեսզի կենդանի որսենք
Ողջ քաղաքը արթուն էր, որովհետև ամանոր էր

7.Օգտվելով բառարանից՝ գրիր տրված բառերի հոմանիշները:

օրնիբուն, չարչարվել, խոշոր, լուռ, համարձակ, երկյուղ:

օրնիբուն-առավոտից երեկո, չարչարվել-Տանջվել, տառապել, նեղվել, խոշոր- Մեծ, ահագին, հսկայական, լուռ- Անձայն, անխոս, անմռունչ, համարձակ-Անվեհեր, աներկյուղ,

երկյուղ-Վախ, սարսափ, ահ:

Русский

Вставьте подходящие слова.

Новый год – самый любимый праздник. В нашей школе нарядили красивую ёлку. На пушистых ветках висят разноцветные шары.

Наш класс готовится к празднику.   Девочки нарядилисьснежинками Они будут танцевать. Миша надел маску волка А Степа решил стать медведем  Он ходит по классу и грозно рычит.

( медведем, пушистых, любимый,  красивую, разноцветные,  снежинками,  волка)

1.  «Какой? Какая?» 

К каждому предложению напиши по три слова.

Какая елочка?—- разноцветная

Дед Мороз какой? —-добрый

Снегурочка какая?—— красивая

2. Добавить подходящее слово

Вот она елка, на елке шары

Елочка высока, достает до потолка.

Дед Мороз придет и подарки принесет.

Дед Мороз, Дед Мороз отморозит тебе нос

3.Ответь по образцу:

Игрушки для украшения елки – какие? – елочные.

Шары из стекла – какие? — стеклянные.

Флажки из бумаги – какие? — стеклянные.

Зайцы из пластмассы – какие? —пластмассовые.

Флажки разных цветов – какие? —  цветные.